Suplimentare fonduri POR 2.1 – Microîntreprinderi și POR 2.2 – IMM-uri!

Guvernul României a aprobat, în ședința din  22 iulie, la solicitarea MLPDA:

  • suplimentarea, cu 130 de milioane de euro, a alocării financiare a apelului dedicat microîntreprinderilor (cu valori ale proiectelor până la 200.000 de euro), pentru finanțarea tuturor proiectelor depuse, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și evaluate, în vederea contractării;
  • suplimentarea, cu 450 de milioane de euro, a alocării financiare a apelului dedicat IMM-urilor (cu valori ale proiectelor cuprinse între 200.000 și 1.000.000 de euro). 

De asemenea, s-a propus asigurarea unei alocări financiare de 550 de milioane de euro pentru lansarea apelului de proiecte dedicat IMM-urilor (POR 2.2), pentru proiecte cu valori cuprinse între 1.500.000 și 6.000.000 euro. Apelul a fost lansat în consultare publică în perioada 14 – 29 Mai 2020.

Cu aceasta ocazie, confirmăm demersurile inițiate privind prelungirea aplicabilității reglementărilor „de minimis” până în 30 decembrie 2023, iar pentru ajutorul „regional” – până la data de 30 decembrie 2021, în condițiile actualei hărți a intensității ajutoarelor de stat. 

Sursa: MLPDA

Pentru detalii obținere granturi în cadrul POR 2.1 și/sau POR 2.2, vă stăm al dispoziție.

 

Scroll to Top