Granturi IMM în cadrul Planului de relansare economică a României

Granturi IMM în cadrul Planului de relansare economică a României

Așa cum era necesar, Guvernul României a publicat la 01 iulie 2020, Planul Național de Investiții și Relansare Economică, document ce cuprinde măsurile propuse de executiv în contextul pandemiei de COVID-19.

Conform documentului, noul model de creștere economică vizează printer altele:

Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor:

 • Valoare grant: 50.000 – 200.000 Euro;
 • Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții;
 • Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii;
 • Buget: 550 mil. euro.

Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor

Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1:

 • Grant: max. 200.000 euro;
 • Buget alocat: 117 mil. euro;
 • Supracontractare: 130 mil. euro;

Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2:

 • Grant: 200.000 – 1.000.000 euro;
 • Buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în creșterea productivității prin Programul Operațional Regional:

 • Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro;
 • Buget (alocare inițială și supracontractare): 550 mil. euro

Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative:

 • Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create.
 • Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională de Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare;
 • Buget: 150 mil. euro

Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor

 • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice; Buget: 150 mil. euro

Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP)

 • Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri

Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare

Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole

 • Obiectiv: construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției: 120 mil. euro.

Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații

 • Achiziția de kit-uri pentru irigații – 6000 euro/beneficiar. Buget: 48 mil. euro.

Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural

 • Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători;
 • Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create;
 • Buget: 200 mil. euro.

Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat:

 • Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol). Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului.

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională

 • Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă.
 • Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție; Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025.

Potrivit informațiilor actualizate, granturile de investiții ar trebui să fie lansate la finalul lunii august 2020.

Pentru detalii obținere granturi, vă stăm al dispoziție.

Scroll to Top